Osiguranje u slučaju smrti

U slučaju smrti, možemo preuzeti odgovornost i olakšati Vam tragičan događaj.
Pored velike duševne boli kada ostanete bez člana porodice, je takođe i briga o finansijskim sredstvima
da Vašeg člana prodice ispratite na večni počinak na dostojanstven način.

Potrebno je da kliknete na link osiguravajuće kuće i
agent osiguranja će Vas upoznati sa svim detaljima usluga.

Grawe riziko osiguranje


Lipa osiguranje


O izboru opreme i detaljima samog čina sahrane ili ispraćaja za kremaciju možete
kontaktirati naš dežurni centar.


kontakt

DEŽURNI CENTAR

(+381) 11/2334-191   (+381) 64/386-48-94   (+381) 64/35-32-682